Richtlijn Torenkranen: veiligheid voorop

De Richtlijn Torenkranen is een must voor iedereen die met torenkranen werkt. In de richtlijn is alle informatie bijeen gebracht rondom de veilige inzet van torenkranen. De richtlijn is daarnaast bedoeld voor alle partijen die te maken hebben met het toezicht op het gebruik van torenkranen, zoals overheden en lokale instanties.

Bij de samenstelling van de richtlijn vormden de veiligheidsaspecten, milieuaspecten en gezondheidsaspecten de rode draad. Ook aan commerciƫle, milieu- en gezondheidsaspecten is aandacht besteed.
De richtlijn geeft de stand van de wetenschap weer en krijgt vorm in de website www.richtlijntorenkranen.nl. De inhoud van de richtlijn wordt voortdurend bijgehouden. In dit kader kan via site ook commentaar kenbaar worden gemaakt en vragen worden gesteld. Bij actualisering van de website kan een commissie van deskundigen daarmee rekening houden.

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.