2.4.2 Warenwetbesluit machines Art. 2 lid 6

Bij iedere torenkraan moet een gebruiksaanwijzing aanwezig zijn. Met name de beschrijving hierin van het toegestane gebruik en die van verboden gebruik zijn zeer belangrijk.

Een opsomming van zaken die in de gebruiksaanwijzing terug te vinden moeten zijn, is te vinden in bijlage 10.3.- 2.4.2 ‘Uit: Warenwetbesluit machines Art. 2 lid 6’

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.