3.1.2. Veiligheidszone windmolens

De plaatsing van een torenkraan nabij een windmolen heeft voor de torenkraan als voornaamste risico dat de windstromingen wijzigen. Voor zover bekend leidt dit niet tot aangepaste instructies voor de opstelling van de kraan. Uiteraard mogen delen van kraan en windmolen elkaar niet kunnen raken. Een minimale afstand van 5 m tussen windmolen en bepaalde objecten wordt genoemd in het Handboek Risicozonering Windturbines.

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.