• Home

Veilig werken in GWW nog niet op orde

De GWW-sector doet het steeds beter op het gebied van veiligheid, concludeert de Inspectie SZW. Zo scoort de sector goed op handhaving - fors beter zelfs dan het Nederlands gemiddelde. Dat blijkt deze week uit een Inspectie-tussenrapportage over haar Meerjarenaanpak, van 2011 tot en met 2013.

Maar er is wel degelijk ruimte voor verbetering. Want helaas gaan er in de uitvoering nog te vaak dingen mis. De GWW-sector heeft te maken met bovengemiddeld veel ongelukken. In ongeveer 1/3 van de gevallen had dat te maken met onvoldoende aandacht voor veiligheid.

Wat volgens de Inspectie beter kan:

  1. Aanrijdingen voorkomen. De Inspectie constateert dat er teveel ongelukken gebeuren door aanrijdingen, door zowel werkverkeer als langsrijdend verkeer. Een betere inrichting van het werkvak is cruciaal als het gaat om het voorkómen van aanrijdingen.
  2. Betere invulling van rol opdrachtgever. De Inspectie constateert dat opdrachtgevers regelmatig steken laten vallen als het gaat om hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van een GWW-project.
  3. Vermijden van verontreinigde grond. Er wordt nog te vaak gewerkt in verontreinigde grond, zonder de juiste voorzorgsmaatregelen. Vaak is niet duidelijk aan welke regels men zich moet houden.
  4. Arbocatalogus. De Inspectie mist nog een paar zaken in de Arbocatalogus van de bouw en infra, zoals de fysieke belasting van een aantal beroepsgroepen, bepalingen over werken in verontreinigde grond en werken met kwartsstof.

Bouwend Nederland herkent de punten die de Inspectie noemt. Daarom hebben we al een aantal maatregelen genomen en ontwikkelingen gestimuleerd:

  • Betere voorlichting over veiligheid, zoals via het A-blad over ‘Veilig Werken aan de Weg’ dat binnenkort verschijnt. Daarin staan heldere aanbevelingen voor het goed inrichten van werkvakken. Dat helpt om aanrijdongelukken te vermijden.
  • Richtlijnen, zoals de onlangs gelanceerde Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies. Deze wordt snel gevolgd door zowel de Richtlijn Torenkranen als een geactualiseerde Richtlijn Steigers.
  • Op korte termijn kaart Bouwend Nederland in Arbouw-verband ook het onderwerp ‘verontreinigde grond’ aan. Want het is zaak dat de relevante CROW-richtlijnen en de Arbocatalogus goed verbonden zijn. Verwarring over welke regelgeving nu precies van toepassing is, moet daardoor zo snel mogelijk uit de wereld geholpen worden.
  • Tegelijkertijd spreekt Bouwend Nederland op verschillende manieren opdrachtgevers aan op hun grote rol.

Bouwend Nederland vindt veilig werken belangrijk, onze boodschap is ‘Wees zuinig op de gezondheid van je mensen en die van jezelf. Want we willen allemaal fit en gezond met pensioen.’ Daarom mag veiligheid nooit ten koste gaan van concurrentieoverwegingen, stelt Bouwend Nederland. Integendeel, GWW-bedrijven, opdrachtgevers en ontwerpers moeten zich in positieve zin gaan onderscheiden op veiligheid.
 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.