1.1 Scope

De Richtlijn Torenkranen behandelt de veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten die aan de orde komen bij de keuze, de opbouw, het gebruik en de demontage van torenkranen.
Ook de zorg voor en de verantwoordelijkheid ten aanzien van gegevensoverdracht tussen de verschillende bedrijfsprocessen en de aansprakelijkheid voor acties binnen deze processen, worden in deze Richtlijn behandeld.

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.