1.3 Wet- en regelgeving

Voor het ontwerp, de productie en controle, de opstelling en het gebruik is een aantal wetten en bepaalde regelgeving van belang. Hierbij kan worden gedacht aan:

  • Wetten : Europese Richtlijnen, Nederlandse wetten, Nederlandse Ministeriële Besluiten
  • Normen : NEN, CEN, ISO, enz.
  • Leidraden : Arbeidsinspectie-bladen, Arbocatalogi, Abomafoons
  • Instructies : Instructieboek van de fabrikant

Meer specifiek zijn in de verschillende fasen in het bestaan van een torenkraan van toepassing: 

 

 

Wetten, enz.

Normen

Leidraden

Instructies

Ontwerp

Bijlage I van de machinerichtlijn, waarnaar is gerefereerd in het Arbobesluit art. 7.2 t/m 7.4

NEN EN 14439

Abomafoon 7.01

n.v.t.

Productie / Controle

Machinerichtlijn art.12, zoals opgenomen in het Warenwetbesluit machines art. 5

ISO 9000

n.v.t.

n.v.t.

Opstelling

Arbobesluit art. 7.4.3 en 7.5 en 7.4 A – lid 1&2

n.v.t.

Abomafoon 3.39

ja

Gebruik

Arbobesluit art. 7.4.3 Warenwetbesluit machines art.6d t/m 6fa

n.v.t.

 

ja

Figuur 1.3 Verschillende fasen in het bestaan van een torenkraan en van toepassing zijnde wet- en regelgeving, normen, leidraden en instructies

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.