1.4.1 Verantwoordelijkheid van de werkgever

De Arbo-wettelijke verantwoordelijkheid voor de ‘uitvoering’ ligt in eerste instantie bij alle werkgevers die werk aan, op of rond de kraanopstelling laten uitvoeren. Veel werkgevers/aannemers zullen meestal niet met het ontwerp en uitvoering van de kraanconfiguratie te maken hebben. Hiervoor worden doorgaans specialisten en/of onderaannemers gecontracteerd.

Daarom is het belangrijk dat vooraf én tijdens de werkzaamheden inzicht wordt verkregen respectievelijk behouden in de toegepaste montage/demontage- en gebruiksmethoden en of hierbij aan de V&G-vereisten wordt voldaan.
De hoofdaannemer draagt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de betrokken onderaannemers van relevante informatie worden voorzien.

In deze Richtlijn worden uitvoerings-, technische, kwaliteits-, en constructieve aspecten vermeld die relevant zijn om eventuele veiligheidsrisico’s te beheersen en die kunnen bijdragen aan het creëren en handhaven van een veilige werkplek en methodiek.

Voor uitvoerings-, technische, kwaliteits- en constructieve aspecten van torenkranen en toebehoren zijn de gegevens en informatie van de eigenaar / leverancier van de kraan van groot belang.

V&G-coördinerende aannemer

Ook bij (de-)montage door onderaannemers zullen relevante, veiligheidstechnische randvoorwaarden door een (V&G-) coördinerende hoofdaannemer worden bepaald en gehandhaafd.
Voor zover een door werkgever/aannemer gemaakte RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) niet voldoet aan de specifieke werkomstandigheden, zal op aangeven van de V&G-coördinerende partij (meestal hoofdaannemer) een aanvullende RI&E moeten worden verzorgd.

Een belangrijk aspect van doeltreffende V&G-coördinatie door de coördinator uitvoeringsfase, is het geven van inzicht in alle aspecten van het gebruik en de (de-)montage van de kraan. Aangezien dit vrijwel per definitie om ‘gezamenlijke’ gevaren gaat, behoren de bijbehorende maatregelen in of via het V&G-plan te worden vastgelegd. Een adequaat kraan / (de-)montage plan dat ook de aspecten valgevaar en stabiliteit omvat, is daarvoor een correcte invulling. Binnen dit plan vormen toolbox-meetings een onmisbaar onderdeel.

Gedeelde verantwoordelijkheden

Het kan dan ook zijn dat de inspecteur van Inspectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie) tot handhaving van zowel werkgever (kraanfirma) als V&G-coördinator (meestal hoofdaannemer) besluit. Dit zal afhankelijk zijn van de specifieke locatieomstandigheden. 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.