1.4.2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Toedeling van toezichthoudende taken

De verantwoordelijkheid met betrekking tot planning en toezicht moet op duidelijke wijze worden toegedeeld.

Toezichthouder montage/demontage

Altijd moet er een persoon aangewezen en aanwezig zijn die toezicht houdt op een veilige en deugdelijke montage/demontage.

Dagelijks toezicht

Een deskundige, formeel leidinggevende met specifieke V&G-opdracht, of zijn formeel aangewezen vervanger, bezoekt tenminste dagelijks een montageproject.

Toezichthouder tijdens gebruik

De V&G-coördinerende aannemer draagt er zorg voor dat tijdens het gebruik een daartoe deskundig persoon toezicht houdt op de kraan en de inzet ervan in combinatie met andere werktuigen op de bouw.

Deskundig persoon

Iemand is als deskundige aan te merken wanneer hij daartoe door de verantwoordelijke werkgever op basis van opleiding, kennis en ervaring als zodanig is aangewezen.
De kraanmachinist (Machinist hijswerk) dient in bezit te zijn van een geldig TCVT deskundigheidsbewijs. 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.