1.4.3 Veiligheid tijdelijke constructies en hulpconstructies en verantwoordelijkheid uitvoerend bouwbedrijf / coördinerend constructeur

Tijdelijke situaties zoals het (de-)monteren, verhogen of verplaatsen moeten (ook) veilig zijn en voldoen aan de vigerende normen. In het algemeen vallen deze constructies onder de verantwoordelijkheid van het uitvoerend bouwbedrijf.

Funderingen, verankeringen en eventuele hulpconstructies verdienen dezelfde aandacht als de hoofdconstructie. Regelmatig komen fundaties, verankeringen, hulpconstructies voor die moeten worden aangepast of in complexe configuraties moeten worden toegepast. Mogelijk wordt daarbij afgeweken van een standaard, waardoor het gedrag van de constructie niet meer vanzelfsprekend is. Er is constructieve kennis nodig om dit op de juiste wijze te kunnen beoordelen.

Indien een standaardconfiguratie niet kan worden gerealiseerd, het samenspel met ondergrond of omgeving bepalend is of grote consequenties bij falen optreden, moet altijd een aparte berekening worden gemaakt. In alle gevallen geldt dat het tijdig keuren van fundaties, verankeringen en hulpconstructies in de ontwerp- en/of uitvoeringsfase door een deskundig persoon, zorgt voor een aanzienlijke verhoging van de veiligheid.

De benodigde deskundigheid en diepgang van de keuring is afhankelijk van de complexiteit. De coördinerend constructeur zal een rol spelen bij identificatie van constructies die aanvullende berekeningen behoeven, de selectie van een deskundige partij en bij controle van de ontworpen configuratie en de bijbehorende berekeningen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.