1.4.4 Rollen van diverse constructeurs bij ontwerp en realisatie van draagconstructies

Om goed inzicht te krijgen in de rollen van betrokken constructeurs is uit het ‘Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid’ (editie 2011) het onderstaande overzicht opgenomen.
Hierin wordt onderscheid gemaakt in een aantal rollen die constructeurs (en engineering coördinatoren) kunnen spelen bij het ontwerpen en realiseren van draagconstructies.

Ontwerpend constructeur:

Adviseur die het constructief ontwerp maakt, lid ontwerpteam.

Coördinerend constructeur:

Adviseur die in de fase ‘Uitvoering gereed Ontwerp’ (detailengineering) de detailuitwerkingen van deelconstructeurs inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang bewaakt.

Hoofdconstructeur:

Adviseur die de functies van ontwerpend constructeur en coördinerend constructeur in zich verenigt.

Deelconstructeur:

Constructeur die de detailengineering van (een) deelconstructie(s) (in het werk gestorte beton, prefab beton, staal, hout, glas, maar ook verankering en fundatie van de kraan) verzorgt en doorgaans wordt ingeschakeld door de leverancier(s) van die deelconstructie(s).

Engineering coördinator:

Functionaris van het uitvoerend bouwbedrijf, verantwoordelijk voor de procesmatige coördinatie en sturing van de detailengineering door de leveranciers van deelconstructies.

 

 

Ontwerpend
constructeur

Coördinerend
constructeur

Hoofd
constructeur

Deel
constructeur

Engineerings
coördinator

Maken constructief ontwerp

x

 

x

 

 

Bewaken constructieve samenhang

 

x

x

 

 

Detailengineering deelconstructies

 

 

 

x

 

Inhoudelijke coördinatie / toetsing detailengineering

 

x

x

 

 

Procesmatige coördinatie detailengineering

 

 

 

 

x

Figuur 1.4.4 Overzicht rollen constructeurs in ontwerp en realisatie van draagconstructies

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.