1.4.5 Demarcatieoverzicht inzet torenkranen, fundatie, verankering en hulpconstructies

Het onderstaande demarcatieoverzicht gaat in op de fasen waarin de torenkraan tijdens de ‘bouwfase’ worden toegepast.

Doel hiervan is inzicht te geven in:

1. Wie besteedt wat uit aan wie? (scope en voorwaarden per partij)
2. Wie is waarvoor verantwoordelijk? (goedkeuring, oplevering en vrijgave)
3. Wie is gebruiker?

In het demarcatieoverzicht worden de volgende constructeurs genoemd:

Coördinerend constructeur ‘eindfase’:

De opdrachtgever ziet erop toe dat er altijd een coördinerend constructeur wordt aangewezen ten einde samenhang en samenspel van hoofd- en deelconstructies in de eindfase te bewaken en coördineren.

Hoofdconstructeur:

De coördinerend constructeur die ook het ontwerp heeft gemaakt.

Deelconstructeur:

Verantwoordelijk voor een specifiek onderdeel.

Coördinerend constructeur ‘bouwfase’:

De aannemer stelt een coördinerend constructeur aan voor de bouwfase ten einde samenhang en samenspel tijdens alle bouwfasen te bewaken en coördineren.
In veel gevallen zal dit dezelfde constructeur zijn als de ‘coördinerend constructeur voor de eindfase’.


Het onderstaande overzicht geeft de samenhang en rollen van de betrokken partijen in de diverse fasen weer.
 

  Betrokken partijen:
v = verantwoordelijk
u = uitvoerend
a = adviserend
c = controlerend    
Project team Coördinerend constructeur - eindfase  Deel
constructeur bouw
elementen
Coördinerend constructeur - bouwfase Leverancier materieel (torenkraan) Ontwerper / deel
constructeur van de fundatie, verankering, hulpconstructie
Uitvoerend bedrijf 
kraan-fundatie
Uitvoerend bedrijf (de-) montage, incl. verankering /verhoging en / of verplaatsing Kraan
gebruiker – aan -/afpikken  van lasten
Initiatief                  
Beoordelen van het ontwerp van het gebouw t.a.v. bouwmethode, uitgangspunten hoofdconstructeur en toe te passen kraan en hijsmiddelen v/u a/c a/c a/c          
Uitgangspunten vaststellen (op basis van risico’s) en in programma van eisen opnemen, inclusief kraanplan v/u a/c a/c a/c          
Contractvorming                  
Contractpartijen en uitgangspunten per partij vaststellen evenals de onderlinge verhoudingen / relaties v/u /c c     a a   a  
Ontwerpen fundatie, verankering en evt. hulpconstructies                  
Beoordelen en vaststellen uitgangspunten (sterkte, stijfheid en stabiliteit)           v/u      
Maken kraanplan v/u     a/c a/c        
Maken voorlopig ontwerp c         v/u      
Uitvoeren berekening       c   v/u      
Beoordelen en toetsen aan bouwlocatie v/u         a      
Verwerken opmerkingen en maken definitief ontwerp c         v/u      
Vrijgave tekeningen en berekening voor uit voering v     c   u      
Montage                  
Beoordelen en vaststellen uitgangspunten in relatie tot het ontwerp v         a u u  
Maken montageplan c       a     v/u  
Vaststellen montageplan v             u  
Levering en keuring materieel > vrijgave         v/u        
Toezicht tijdens montage c           v/u v/u  
Inzet deskundig personeel c           v/u v/u  
Oplevering = vooroplevering           c/u v v  
Overdracht kraanopstelling > vrijgave (aantoonbaar) c     a   a v/u v/u  
Gebruik                  
Uitvoeren conform hijsplan (meerdere afhankelijk van bouwcomplexiteit) c a a a   a      
Aanbrengen verankering (indien van toepassing) v a a a   a   v/u  
Overdracht na verhogen/wijzigen > vrijgave (aantoonbaar) c     a   a   v/u  
Hijsen conform hijsplannen c               v/u
Demontage                  
Uitgangspunten demontage vaststellen (fasering / volgorde, herplaatsen tussenverankering etc.) v/u a a a   a   a  
Maken demontageplan c     a     u v/u  
Vaststellen demontageplan v/u                
Toezicht tijdens demontage c           v/u v/u  
Inzet deskundig personeel c           v/u v/u  
Verankering verwijderen v     a a   u u  
Evaluatie                  
Bijeenkomst organiseren om ervaringen te bespreken en ‘best practices’ te benoemen v/u a a a a a a a a
Figuur 1.4.5 Demarcatieoverzicht
Klik op de rechterpijl om figuur 1.4.5 te downloaden!

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.