1.4.6 Duurzaamheid / MVO

De torenkraan is op de bouwplaats een grote energieverbruiker. Het is daarom ook raadzaam naar het werkelijke verbruik van de torenkraan te kijken.

 • CO2 ladder (carbon footprint / cradle to cradle);
  De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op www.skao.nl.
 • Beheersing van milieuaspecten;
  Iedere organisatie moet aan bepaalde wet- en regelgevingen op milieugebied voldoen. Hiervoor is NEN EN ISO 14001 (Milieu) toe te passen. Deze norm helpt bedrijven om een milieumanagementsysteem in te voeren zodat men hiervoor gecertificeerd kan worden. Het helpt om een bedrijfsbeleid op te stellen op het gebied van milieu, het realiseren van milieudoelstellingen en de naleving van milieuwetgeving. 
 • OHSAS 18000 (Arbo);
  Risico's beheersen en een prettige werkomgeving creëren: elke werkgever heeft er baat bij. OHSAS 18001 is een internationale norm die in het Engels “Occupational Health and Safety Management Systems” heet. Deze norm helpt u op weg om te voldoen aan de geldende Arbo-normen. Specifieke criteria voor Arbo-prestaties geeft deze norm niet.
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen;
  Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid op zich voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst. Er is steeds meer marktvraag naar MVO-bedrijven en -producten. Ook de overheid koopt sinds 2010 alleen nog in bij bedrijven die kunnen aantonen dat zij aan minimale duurzaamheidseisen kunnen voldoen. Om aan MVO-behoeften in de markt tegemoet te komen, heeft NEN in samenwerking met MVO Nederland de Zelfverklaring ISO 26000 (NPR 9026) ontwikkeld waarmee organisaties kunnen verklaren hoe zij ISO 26000 toepassen. Door de Zelfverklaring te publiceren op een centrale vindplaats, het Publicatieplatform ISO 26000, kunnen organisaties laten zien hoe maatschappelijk verantwoord ze zijn. Meer informatie over dit onderwerp kan men vinden op www.mvonederland.nl

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.