• Home
 • 10 Bronnen, Literatuur en bijlagen

10.1 Gebruikte bronnen en Normen

Verwijzingen naar bronnen:

 • Abomafoon 3.07 - Hijsen bij wind
 • Abomafoon 3.18 - Begeleiden van lasten
 • Abomafoon 3.25 - Hijsen van lasten met meerdere kranen
 • Abomafoon 3.39 - Veilig opstellen van torenkranen
 • Abomafoon 7.01 – Warenwetbesluit machines en CE-markering
 • Arbo-informatieblad AI blad 17 - Hijs- en hefmiddelen
 • Arbobesluit - voluit Arbeidsomstandighedenbesluit - diverse verwijzingen
 • Arbowet - voluit Arbeidsomstandighedenwet – diverse verwijzingen
 • Compendium aanpak constructieve veiligheid - editie 2011
 • Handboek Risicozonering Windturbines (3e, geactualiseerde +herziene versie 3.1)
 • Landelijke Richtlijn Bouw-en SloopVeiligheid (LRBSV)  
 • Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998 (LOLER) – Engels voorschrift
 • Machinerichtlijn – Europese richtlijn met betrekking tot machineveiligheid 2006/42/EG
 • Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Artikel 281quater” - Belgisch voorschrift
 • TCVT certificatieschema W1-01 – Keuring Hijs- en Hefgereedschappen
 • TCVT certificatieschema W1-02 – Keurmeester Hijs- en Hefgereedschappen
 • TCVT certificatieschema W4-08 - Hijsbegeleider
 • TCVT certificatieschema’s / WSCS Keuren Hijskranen
 • Unfallverhütungsvorschrift “Krane“ BGV D6. –Duits voorschrift
 • VVT Werkinstructie 44 (zie par 5.5)
 • Warenwetbesluit machines – Besluit houdende regelen betreffende veiligheid van machines

 

Overige aanbevolen documenten:

 • Abomafoon 3.05 - Werken met hijskranen, e.d. bij bovengrondse elektrische leidingen
 • Abomafoon 3.24 - Hijsen in bebouwde omgeving
 • Abomafoon 3.38 - Machinistenliften
 • Abomafoon 6.06 - Werken in de nabijheid van railinfra
 • Beroepscompetentieprofiel SBW 2004 - diverse beroepscompetentieprofielen SBW
 • Derde Kadernota Railveiligheid - Beleidsstuk 2010
 • Europese richtlijn 2001/45/EG- oa. minimum voorschriften ‘werken op hoogte’
 • Informatiebulletin aanduiding Obstakels – hoogtebeperkingen op en rondom luchthavens
 • & Formulier Luchtvaartobstakels van 100 meter en hoger
 • RLN00128-2 Prorail Richtlijn Veiligheidsvoorschriften aan/nabij hoogspanningsinstallaties
 • Veiligheidsvoorschriften TenneT elektriciteitstransport
 • VGBouw, Aanbeveling nr. 1, april 1998 Kraanbanen op Bouwplaatsen
 • VVT Veiligheidshandboek 5e uitgave 2008
 • VRWP-R-99004Werkgroep windenergie Windturbines, Windturbines langs auto- spoor-
 • en vaarwegen (15 april 1999)
   

Verwijzingen naar websites:

www.aboma.nl Aboma - Ede
www.ais-netherlands.nl/aim Integrated Aeronautical Information Package
www.bwtinfo.nl BWT site i.v.m. – veiligheidszone
www.ilent.nl ILT - Inspectie Leefomgeving en Transport
www.kvk.nl Kamer van Koophandel
www.mvonederland.nl MVO Kennis Instituut - Utrecht
www.omgevingsloket.nl Loket omtrent Omgevingsvergunning
www.overheid.nl i.v.m. ‘Reglement dienst hoofd- en lokaalspoorwegen’
www.prorail.nl Prorail bv. Openbaar vervoer - Utrecht
www.railalert.nl Stichting Railalert - Utrecht
www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid Landelijke Richtlijn Bouw-en SloopVeiligheid
www.rijksoverheid.nl Informatie van de Rijksoverheid
www.tcvt.nl Stichting Toezicht Verticaal Transport - Houten
www.tennet.eu TenneT elektriciteitstransport
www.veiligheidlangsdemetrobaan.nl Introductie Veiligheid GVB Amsterdam
www.vrubrandweer.nl/veiligheidsregio-utrecht/brandweertaken Site van Brandweer Utrecht met verwijzing ‘Hoogteredding’
www.vtos.nl Veiligheid en Toegang op het Spoor
www.wetten.nl Wet-en Regelgeving zie ook - www.wetten.overheid.nl

 

Normen

NEN 1010 Elektrische installaties voor laagspanning
NEN 3140 +A1 Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning
NEN 2018 Belastingen en belastingcombinaties (norm= ingetrokken)
NEN 2019 Het metalen geraamte (norm=ingetrokken)
NEN 9997-1 Geotechnisch ontwerp constructies
NEN EN 12999 Hijskranen - Laadkranen
NEN EN 13000 Hijskranen - Mobiele kranen
NEN EN 13001-1 Hijskranen - Alg. ontwerp - 1- Alg. grondslagen en eisen
NEN EN 13001-2 Hijskranen - Alg. ontwerp - 2- Belastingen
NEN EN 13001-3.1+A1 Hijskranen - Alg. ontwerp - 3.1- Grenstoestanden en bewijs van geschiktheid van staalconstructies
NEN EN 13001-3.3 Hijskranen - Alg. ontwerp - 3.3- Grenstoestanden en bewijs van geschiktheid van contact tussen wiel en rail
NEN EN 13557 +A2 Hijskranen - Bedieningsorganen en bedieningsplaatsen
NEN EN 13586 +A1 Hijskranen - Toegang
NEN EN 14439 +A2 Hijskranen - Veiligheid - Torenkranen
NEN-EN 1997-1/2 Geotechnisch ontwerp
NEN-EN 50110 Bedrijfsvoering van elektrische installaties
NEN EN ISO 14001 Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijn voor gebruik
DIN 15018 Cranes - Steelstructures - 1984
FEM 1.001 Rules for the design of hoisting appliances 1998
ISO 9000 Standards - quality management systems
ISO 12480 Cranes - Safe use – general
ISO 26000 Richtlijn voor MVO
ISO/FDIS 11031 Principles for seismically resistant design – in ontwikkeling
OHSAS 18000 Standards - occupational health and safety management

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.