2.1.1 Wettelijke regels

Torenkranen die vanaf 1 januari 1995 in landen van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, tezamen EER (Europese Economische Ruimte) geheten, voor de eerste maal in de handel worden gebracht, moeten voldoen aan de Europese Machinerichtlijn.
Door op de torenkraan een CE-markering aan te brengen en een EG-verklaring van overeenstemming af te geven, verklaart de fabrikant dat de betreffende torenkraan voldoet aan de Machinerichtlijn. In Nederland is de Machinerichtlijn ‘vertaald’ in het Warenwetbesluit machines.

Ingrijpende wijziging

Let op bij ingrijpende wijzigingen van een kraan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het verhogen van de toren ‘buiten’ de typespecificatie (brochure) of bij het aanpassen van de bediening. Degene die deze wijzigingen aanbrengt, wordt beschouwd als fabrikant (van de ‘nieuwe’ torenkraan). Hij is dan verantwoordelijk voor het naleven van de hieruit voortvloeiende verplichtingen.
 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.