2.1.2 Geharmoniseerde normen

Torenkranen moeten voldoen aan zogenaamde fundamentele veiligheids- en gezondheids-eisen. Dit is typerend voor de zogeheten ‘Nieuwe Aanpak’ om het vrije verkeer van producten binnen de Europese Unie te bewerkstelligen. Het begrip ‘fundamentele eisen’ wil namelijk niet meer zeggen dan ‘algemeen geformuleerde doelstellingen’ en heeft betrekking op het zo goed mogelijk formuleren van een aantal nader genoemde risico’s waarmee de fabrikant rekening moet houden. Er is niet concreet vastgelegd hoe de fabrikant deze risico’s moet uitsluiten. De fabrikant bepaalt dit zelf. Dit geeft nog geen borging met betrekking tot specifieke klanteisen om te voldoen aan de geharmoniseerde normen.

Het niveau van veiligheid is dus variabel en torenkranen met CE-markering zijn dus niet per definitie veilig.

De wetgever heeft bovenstaand euvel voorzien en heeft daarom een overeenkomst afgesloten met het CEN (Comité Européen de Normalisation). Op grond van gemandateerde opdrachten werkt de CEN aan geharmoniseerde normen voor onder andere torenkranen. Het naleven van geharmoniseerde normen is geen harde wettelijke verplichting, maar de normen geven wel de stand der techniek aan. Als een fabrikant ervan afwijkt, dient hij voor een gelijkwaardig veiligheids- en gezondheidsniveau te zorgen.

Het advies is te eisen dat een torenkraan voldoet aan de daarvoor bestaande Europese geharmoniseerde normen

Deze geharmoniseerde normen zijn:

  • NEN EN 13557 (Controls and Control Stations)
  • NEN EN 13586 (Access)
  • NEN EN 14439 (Tower Cranes)

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.