• Home
  • 2 Voor de eerste maal inzetten van een torenkraan na aanschaf of inhuur

2.2 Fabricage

Het zou te ver gaan om in deze richtlijn de fabricage van een torenkraan te beschrijven. Wel is het van belang om te weten dat er kwaliteitborgingsystemen zijn waarmee de fabrikant aan kan tonen hoe hij de kwaliteit van zijn organisatie en/of product geborgd heeft. Verder kunnen ook opdrachtgevers aanvullende eisen stellen op het gebied van Milieu en Arbo.

In de ISO 9000-serie van het ISO-instituut zijn de standaarden vastgelegd hoe een organisatie zijn kwaliteit kan waarborgen. Wanneer een organisatie volgens de ISO 9000-normen werkt, kan deze een certificaat aanvragen waarmee men dit kan bewijzen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.