3.1.1. Beïnvloeding windbelasting door belendingen

Turbulentie door hoge gebouwen in de omgeving van de kraan kan tot extra windbelasting op de kraan leiden. Overbelasting kan de stabiliteit van een kraan in gevaar brengen.
Het is echter niet eenvoudig om op voorhand te bepalen wat de consequenties van turbulentie voor de kranen kunnen zijn. Daartoe is in veel gevallen de inschakeling van externe deskundigheid (en de leverancier) noodzakelijk.

Een torenkraan dient aan het einde van de werkdag windvrij te worden gezet waardoor deze vrij met de wind mee kan draaien (vanen). Indien de kraan niet in de meest gunstige stand ten opzichte van de wind blijft door turbulentie kan dit tot extra windbelasting op de kraan leiden en de stabiliteit van een kraan in gevaar brengen. In dat geval dient er contact te worden opgenomen met de leverancier van de kraan. Deze zal zonodig hiervoor de fabrikant inschakelen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.