3.1.3. Veiligheidszone hoogspanningsmasten

Algemeen

Indien de torenkraan voor werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningslijnen wordt opgesteld, dient altijd ruim van tevoren contact te worden opgenomen de beheerder van het net. Op iedere hoogspanningsmast is een identificatiebord aangebracht met daarop de benodigde gegevens. Het werken met torenkranen bij hoogspanningslijnen dient in een vroeg stadium aan de orde te komen. Dit soort lijnen moet op de bouwplaats tekening zijn aangegeven. Afspraken met lijnbeheerders worden schriftelijk vastgelegd. Dit geldt ook voor de wijze waarop de machinisten van de torenkranen worden geïnstrueerd en hoe het toezicht op de naleving is geregeld (bijvoorbeeld in het V&G-plan of het V&G-deelplan van de specifieke werkzaamheden).

Werken binnen de gevarenzone

De breedte (b in onderstaande tekening) van de gevarenzone is afhankelijk van het type leiding en varieert van circa 50 m (110kV) tot circa 60 m (380 kV). Voor torenkranen geldt dat zij zodanig moeten worden ingezet dat zij bij omvallen buiten de gevarenzone blijven.

Als het noodzakelijk is om binnen de gevarenzone te werken dan mag dat alleen onder toezicht van de werkverantwoordelijke van het energiebedrijf. Deze werkverantwoordelijke stelt de veiligheidsmaatregelen vast en controleert de daadwerkelijk uitvoering ervan.

Figuur 3.1.3 In acht te nemen veiligheidszones bij het werken in de nabijheid van hoogspanningsmasten.

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.