3.1.4 Torenkranen in de buurt van funderingsmachines

Op bouwwerken worden diverse werkzaamheden verricht in de buurt van en zelfs binnen het valbereik van funderingsmachines, waaronder ook de montage van en gebruik van een torenkraan.

Hierbij kunnen zich onderstaande risico’s voordoen:

 • kantelen of bezwijken van machine door onvoldoende draagkrachtige bodem
 • omvallen van palen, wapeningskorven, etc.
 • vallen van andere voorwerpen zoals klei
 • aanrijdgevaar door machines die funderingsmachine bevoorraden
 • hoge dosis geluidsbelasting
 • spetters van olie / diesel heiblok.

Het werken in directe nabijheid van funderingsmachines (lees: binnen de valcirkel ) is in beginsel verboden, tenzij naar aanleiding van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) duidelijke afspraken worden vastgelegd over de maatregelen die worden getroffen om de risico’s te beheersen.

De wetgeving eist van de V&G-coördinerende partij (lees: Bouwmaatschappijen) dat in dit geval de veiligheidsrisico’s gecoördineerd worden. Probleem daarbij is dat in deze fase van het werk de V&G-coördinator (uitvoerder) niet in alle gevallen permanent op het werk aanwezig is. Deze coördinatie dient dus vooraf invulling te krijgen.

Om deze V&G-coördinatie te laten plaatsvinden en de risico’s te kunnen beperken, gelden de volgende aanbevelingen:

 1. Voorafgaand aan de werkzaamheden moet worden afgestemd of werkzaamheden, zoals hierboven genoemd, volgens de projectplanning kunnen optreden.
 2. Indien dit het geval is, dienen de volgende afwegingen te worden gemaakt:
  • Kan de planning bij een van de partijen worden aangepast, zodat het risico kan worden vermeden.
  • Kan de volgorde van de werkzaamheden worden aangepast zodat het risico kan worden vermeden.
  • Kan het risico worden vermeden door tijdelijk een van de werkzaamheden stil te leggen
  • Kan het risico worden vermeden door tijdelijk de werkzaamheden te onderbreken, zodra men binnen de cirkel komt, die het valbereik van de funderingsmachine bechrijft.
 3. Indien bovenstaande mogelijkheden geen optie zijn, moet het ‘goedgekeurde’ veiligheidsplan van de betreffende onderaannemer worden opgevraagd om te beoordelen welke maatregelen zijn getroffen om beschreven risico’s te voorkomen.
 4. Op basis van deze informatie moet de onderaannemer een besluit nemen of de risico’s in voldoende mate zijn gekoppeld aan beheersmaatregelen. Dit is verantwoordelijkheid van de werkgever jegens de werknemer.
 5. Er moet worden afgesproken dat de V&G-coördinator op de eerste werkdag aanwezig is voor een startgesprek, waarbij nogmaals de risico’s en beheersmaatregelen worden doorgenomen.
 6. De eigen medewerkers moeten worden geïnstrueerd dat, wanneer ze de situatie onacceptabel gevaarlijk vinden, zij de werkzaamheden staken en de direct leidinggevende en uitvoerder informeren.
 7. De eigen medewerkers moeten zijn voorzien van PBM’s (veiligheidsschoenen, helm, juiste gehoorbescherming afgestemd op geluidsniveau van heimachine )

Indien op de grotere projecten meerdere funderingsmachines worden ingezet, zal bovenstaande afstemming nog nadrukkelijker moeten plaatsvinden.
 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.