3.1.5 Effect van trillingen op de torenkraan (door machines of aardbevingen)

In de normen staat niets vermeld* over extra veiligheidseisen met betrekking tot tijdelijke constructies zoals kraanfundaties als het gaat om trillingen als gevolg van aardbeving of heien. De aannemer is echter wel verplicht de risico’s hiervan op te nemen in de RI&E van het project. Zie hiervoor ook paragraaf 3.1.4.

* Op het gebied van aardbevingen en daaraan gerelateerde berekeningen van kranen en kraanopstellingen, is wel een internationale norm in ontwikkeling: ISO/FDIS 11031.
 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.