3.2.1. Snelwegen/ Vaarwegen

Rijkswaterstaat heeft geen specifieke veiligheidsvoorschriften voor het opstellen van torenkranen in de nabijheid van snelwegen en vaarwegen.

Rijkswaterstaat wijst wel op twee belangrijke uitgangspunten voor het werken met bouwkranen langs de weg:

  • het werken met bouwkranen mag niet afleidend zijn voor het verkeer
  • het project moet de risico's behorend bij het werken met bouwkranen (bijvoorbeeld het omvallen) benoemen, en hier beheersmaatregelen voor treffen (bijvoorbeeld stabiliteitsonderzoek van de ondergrond).

Deze uitgangspunten gelden ook voor vaarwegen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.