3.2.3. Spoor

In de Spoorwegwet van 1 januari 2005 zijn de spoorwegen ingedeeld in drie categorieën: hoofdspoorwegen, lokale spoorwegen (tram, metro) en bijzondere spoorwegen (museumlijnen en spooraansluitingen).

Vooralsnog geldt de Spoorwegwet alleen voor de hoofdspoorwegen. Op grond van de Spoorwegwet zijn vergunningen vereist om in de buurt van het spoor werkzaamheden uit te mogen voeren. Meer over de Spoorwegwet is te vinden op www.overheid.nl “Reglement dienst hoofd- en lokaalspoorwegen”.

Bedrijven kunnen terecht bij de regionale juridische afdeling van ProRail. Hier hoort men welke informatie moet worden aangeleverd om een vergunning aan te kunnen vragen. Zie daarvoor ook de website van ProRail (klik hier).

Iedereen die zich op terreinen van ProRail begeeft, heeft daarvoor een geldig toegangsbewijs nodig. Voor werkzaamheden op bouwplaatsen of dicht bij het spoor moet men het Digitaal Veiligheidspaspoort gebruiken. Het Digitaal Veiligheidspaspoort vervangt voor deze zones het Bewijs van Toegang en het oude papieren Veiligheidspaspoort (‘Groene Boekje’).

Bezoekers hebben een ‘dagpas’ nodig. Voor werk op wat meer afstand van het spoor is een Bewijs van Toegang voldoende. Dit geldt ook voor bedrijfsterreinen en voor gebouwen van ProRail. Het Bewijs van Toegang wordt verstrekt als men een bewijs van deelname “veiligheid langs het spoor” kan overhandigen. Deze instructie is terug te vinden op onderstaande link: www.vtos.nl. Zie ook de site www.railalert.nl.

Voorbeeld:
Om werkzaamheden in de buurt van tram- en/of metrobanen in Amsterdam te mogen uitvoeren, moet het programma worden doorlopen dat te vinden is op: www.veiligheidlangsdemetrobaan.nl. Hiermee kan een bewijs van deelname worden verkregen van het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf Amsterdam.

Bij bouwwerkzaamheden in de buurt van het spoor of werkzaamheden, zoals het leggen van kabels of leidingen, moet dus afhankelijk van onder meer de plek en de afstand tot het spoor een vergunning, ontheffing of toestemming worden gevraagd. Het maakt dan niet uit of er wordt gewerkt op eigen terrein, of op grondgebied van ProRail.

Maakt men bij werkzaamheden gebruik van eigendom van ProRail? Dan is naast een vergunning ook privaatrechtelijke toestemming van ProRail nodig.

Advies, neem dus bij werkzaamheden in de nabijheid van bovenleidingen altijd vooraf contact op met de beheerder. Of dit nu spoor-, tram of trolleyleidingen aangaat.

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.