3.2.4 Openbaar gebied

 

De veiligheid ‘buiten de bouwhekken’ is geregeld in de Regeling Omgevingsrecht. Dit besluit betreft het opstellen van een Bouwveiligheidsplan. Indien de gemeente dit eist, dient dit plan met de bouwaanvraag te worden ingediend, om Burgemeester en Wethouders in staat te stellen de aanvraag te toetsen aan de overige voorschriften van de bouwverordening.

Een bouwveiligheidsplan heeft betrekking op de veiligheid van:

 • de weg;
 • de in de weg gelegen werken;
 • de weggebruikers;
 • de naburige bouwwerken;
 • open erven, terreinen en hun gebruikers.

Volgens het Besluit indieningsvereisten bevat een bouwveiligheidsplan in ieder geval één of meer tekeningen waaruit de bouwplaats inrichting blijkt, te weten:

 • de ligging van het te bouwen perceel en de omliggende wegen, bouwwerken, en dergelijke;
 • de situering van het bouwwerk;
 • de aan- en afvoerwegen;
 • de laad-, los- en hijszones;
 • de plaats van de bouwketen;
 • de grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten plaatsvinden, incl. het laden en lossen;
 • in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
 • de plaats van hulpmaterieel en opslag van materialen.

Afschermingen, afzetting en omleidingen

 • Richt rond uw bouwwerk een bouwveiligheidszone in die niet voor derden toegankelijk is. De breedte van deze zone is afhankelijk van de gebouwhoogte, afmetingen van hijslasten, hijshoogte, hijsroute en plaats van opstelling van evt. hijskra(a)n(en).

  Zie voor de relatie BVZ met gebouwhoogte en hijshoogte onderstaande tabel en grafiek . (bron: LRBSV )
  Tabel 1 Relatie tussen gebouwhoogte / hijslasthoogte en bouwveiligheidszone, tot een gebouwhoogte van 300 meter. Tot 150 meter is dit in Nederland beproefd. Boven de 150 meter moet hier ervaring mee worden opgedaan.
  (klik op afbeelding)
  Figuur 3.2.4 Relatie tussen gebouwhoogte en in acht te nemen bouwveiligheidszone
  (klik op afbeelding)

   
 • Plaats rondom het werk met de bijbehorende bouw-veiligheidszone een hekwerk of omheining.
 • Is bekend dat er met lasten boven belendend gebied moet worden gedraaid, treed dan tijdig in overleg met de beheerder van belendingen en/of met de wegbeheerder; maak zo mogelijk afspraken over het al dan niet tijdelijk afzetten of omleiden van wegen, voet- en fietspaden.
 • De LRBSV spreekt van ‘tijdelijke bouwveiligheidszone’ in geval deze niet permanent aan de orde is en volstaan kan worden met tijdelijke voorzieningen.

Zie verder par 4.7.3. ‘Bouwplaats-inrichting en de ‘Landelijke Richtlijn Bouw-en SloopVeiligheid ‘ (LRBSV): klik hier.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.