• Home
  • 3 Omgevingsfactoren

3.3 Vergunningen

Voor het opstellen van een torenkraan is in sommige gevallen een omgevingsvergunning benodigd. Via de site www.omgevingsloket.nl kan worden bepaald of dit het geval is.

Er kan zich een tweetal situaties voordoen:

  • Torenkraan opstellen op eigen terrein (bouwterrein) en in het bouwwerk.
  • Torenkraan opstellen buiten het bouwterrein.

Torenkraan opstellen op eigen terrein (bouwterrein) en in het bouwwerk

Het is gebruikelijk dat de constructeur van het bouwwerk een fundatieberekening maakt en dit meeneemt in zijn constructietekeningen voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw.

Torenkraan opstellen buiten het bouwterrein

Wanneer een torenkraan buiten het bouwterrein wordt geplaatst, dan is mogelijk een omgevingsvergunning bouw nodig. In andere gevallen is een ontheffing artikel * Algemene Plaatselijke Verordening (APV) nodig (artikelnummer verschilt per gemeente).

De proceduretijd voor de omgevingsvergunning en ontheffing artikel * Algemene Plaatselijke Verordening* (APV) is voor beide 8 weken + 6 weken bezwaar.

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.