4.1.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de uitgangspunten van aannemer, leverancier en constructeur om te komen tot een goede kraanopstelling en fundatie van de torenkraan. Zo worden verschillende typen kraanopstellingen benoemd met toepassingskenmerken. Welke gegevens zijn minimaal benodigd voor een goed rapport kraanfundatie? Tot slot is een beschrijving gemaakt welke gegevens door een leverancier moeten worden aangereikt en hoe een constructeur hiermee om dient te gaan. 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.