4.2.3 Ondergrond

Als de ondergrond niet voldoende draagkracht heeft, kunnen de volgende verbeteringen mogelijk tot een oplossing leiden (ter beoordeling van de constructeur):

  1. Alleen grondverbetering
  2. Grondverbetering in combinatie met drainage
  3. Draagvlak vergroting door toepassen draagkrachtige fundatieplaten
  4. Aanvulling of alternatief
Figuur 4.2.3: Voorbeeld plaatsing op ondergrond (klik op afbeelding)
Bij wijzigingen in de omgeving van de kraanbaan (graven/roeren van grond) moet eerst contact worden opgenomen met de coördinerend constructeur alvorens met deze werkzaamheden aangevangen mag worden. 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.