4.2.5 Onderhoud en controle

Voor een veilig gebruik is het noodzakelijk om op diverse momenten de kraanbaan te controleren.

Dagelijks controleren of:

 1. De kraanbaan vrij van obstakels is.
 2. De kraanbaan visueel in goede staat is en of de ligging goed is.
 3. Railklemmen zijn ‘vrijgezet’ voor gebruik of zijn ‘vastgezet’ bij het verlaten van de kraan door de machinist. (In parkeerstand wielen niet op een deling geplaatst)
 4. Rij-afslagen en stootblokken in deugdelijke staat

Maandelijkse controle:

Er dient controle plaats te vinden op minimaal de volgende punten:

 1. Controlemeting op hoogteligging kraanbaan, zie bijlage10.3- 4.2.5-1: Voorbeeld checklijst ‘Maandelijkse controle Kraanbaan'
 2. Vrij van obstakels
 3. Afwezigheid van staalslijpsel bij wielen met name in bochten
 4. Alle verbindingen op vastheid en borg
 5. Ligging voedingskabel
 6. Aanwezigheid en werking afslagen
 7. Aanwezigheid en werking buffers

Torenkranen op een kraanbaan worden geconstrueerd conform NEN 9997-1 (Geotechnisch ontwerp constructies).
Kraanbanen dienen te worden gemonteerd conform de instructies van de fabrikant van de torenkraan en leverancier van de kraanbaan.

Eventuele zettingen treden logaritmisch op daarmee is het aan te bevelen de controle op hoogteligging in het beginstadium vaker uit voeren.
Bijvoorbeeld: direct na montage; week 1; week 2; week 4; daarna maandelijks.

Bij overschrijdingen van de maattoleranties van hoogteligging dient in overleg met de leverancier van de torenkraan de kraanbaan opnieuw te worden gesteld.

Deze controlepunten dienen schriftelijk te worden vastgelegd onder vermelding van datum, naam controleur, type kraan.

Zie onder 'Bijlagen'

Voorbeeld checklijst : 10.3 - 4.2.5-1 ‘Maandelijkse controle Kraanbaan’ en

Voorbeeld checklijst : 10.3 - 4.2.5-2 ‘Controle hoogteligging Kraanbaan’

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.