4.3.2 Het minimaliseren van risico

Om het risico te beperken, moeten schriftelijke instructies over de montage of demontage activiteiten beschikbaar zijn op het werk.

Torenkranen mogen niet worden gebouwd of gedemonteerd onder omstandigheden buiten de specificaties van de fabrikant, of waar de wind zodanig is, dat onderdelen oncontroleerbaar worden. Windbelasting moet worden overwogen bij alle activiteiten, met inachtneming van windbelasting veroorzaakt door trechtervorming-effecten tussen aangrenzende gebouwen of bouwwerken, en de wind invloed op grote delen.

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder toezicht / leiding van een bevoegd persoon. Bevoegde personen worden aangewezen door de werkgever.

  • De verantwoordelijkheden die het personeel heeft met betrekking tot veiligheid, moeten in overeenstemming zijn met de nationale wetgeving.
  • Alle personeel dat wordt betrokken bij de werkzaamheden moet zijn geïnstrueerd over de veiligheidseisen, veiligheidsregels en bedrijfsvoorschriften zoals die gelden voor de werkzaamheden.
  • Het personeel moet geschikte kleding dragen.
  • De werkverantwoordelijke moet alle personen die bij de werkzaamheden zijn betrokken, instrueren over eventuele bijzondere gevaren die zij niet hadden kunnen herkennen.
  • Zonder technische kennis of ervaring mag personeel geen werkzaamheden uitvoeren waarvoor ter voorkoming van gevaar of letsel technische kennis of ervaring noodzakelijk is.
  • Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet de complexiteit ervan worden beoordeeld, zodat de juiste persoon kan worden gekozen om de werkzaamheden uit te voeren.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.