4.3.3 Het minimaliseren van het risico van letsel door vallen van een hoogte

Wanneer een activiteit plaats vindt waar een persoon zou kunnen vallen van tenminste twee meter hoogte is een grote kans op letsel. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, is voorbereiding van een werkwijze vereist.

De Europese richtlijn 2001/45/EG en het Arbobesluit art. 3.16 lid 1 beschrijven maatregelen die moeten worden toegepast wanneer er valgevaar bestaat. Er is in ieder geval sprake van valgevaar als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen (lid 2). Artikel 3.16 lid 1 en 5 geven maatregelen ter voorkoming van valgevaar.

Personen die werkzaam zijn met monteren en demonteren van torenkranen zullen worden blootgesteld aan het risico op vallen bij het werken op hoogte. Deze personen moeten voorzien zijn van een effectief valbeveiligingsmiddel.

Controlemaatregelen om het risico van letsel als gevolg van vallen te voorkomen bij het werken op een hoogte zijn onder andere:

  • Randbeschermingssystemen
  • Valbevestigingssystemen
  • Valbeveiliging-harnassystemen.

In bepaalde situatie kan meer dan een beheersmaatregel kan noodzakelijk zijn.

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.