4.3.4 Verantwoordelijkheden van personen die torenkranen monteren of demonteren

Bij het monteren en demonteren van een torenkraan moeten risico’s worden geminimaliseerd. Hiertoe moet onder meer een werkwijze (werkplan) met omschrijving van de risico’s bij het
monteren en het demonteren van een torenkraan worden voorbereid.

Het werkplan dient rekening te houden met de volgende aspecten:

  • De instructies van de fabrikant of ontwerper.
  • Technische normen die relevant zijn.
  • De stabiliteit van de kraan.
  • Eventuele negatieve effecten op andere omgevingsfactoren, of werkprocessen op de werkplek.
  • Het gebruik van speciale gereedschappen, mallen en apparaten die nodig zijn ter minimalisering van de kans op letsel.
  • Controlemaatregelen voor het beveiligen van kraancomponenten. bijvoorbeeld borging van ankerkader, klimkooi.
  • De interactie van de werkzaamheden met de openbare omgeving.
  • Externe factoren, zoals natte of winderige omstandigheden.
  • Alle relevante elektrische installaties in verband met de kraan voldoen aan geldende normen voor elektrische installaties. Zie hoofdstuk 4.6

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.