4.4 Klimmen van torenkranen

Door middel van “klimmen” kan men de hoogte van de torenkraan wijzigen zonder daarvoor de kraan te demonteren. Bij deze werkwijze wordt meestal gebruik gemaakt van een kliminrichting.
Het klimmen van een torenkraan verdient extra aandacht door een verhoogd veiligheidsrisico. Voordat men de kraanhoogte wijzigt, dient men de maximaal vrijstaande hoogte in acht te nemen. Daarvoor is het van belang dat bij het ontwerp van het kraanfundament hier rekening mee is gehouden. Bovendien moeten bij eventuele verankeringen de hoogtes overeenkomen met de opgave van de fabrikant.

Het risico van letsel of ongeval tijdens het klimproces kan worden geminimaliseerd door:

  • Te voorkomen dat zich tijdens het uitvoeren van klimactiviteiten onnodige personen op de werkplek bevinden.
  • Een verboden-toegangzone van voldoende omvang te handhaven.
  • Voor aanvang van het klimmen een visuele inspectie uit te voeren. De inspectie omvat de kliminrichting, de kraan, inclusief bouten, pennen, veiligheidsuitrusting, kabels en spanschroeven.

Alle personen die betrokken zijn bij het klimproces moeten een grondige klimtraining en -opleiding hebben en bekend zijn met de procedure voor het specifieke model en type torenkraan.
Het klimproces moet worden uitgevoerd in strikte overeenstemming met de instructies van de kraanfabrikant. De bemanning bepaalt naar eigen inzicht de werkonderbreking. Hiertoe wordt besloten als de veiligheid in het geding is. Met het klimmen mag niet worden begonnen indien de werkelijke windsnelheid onbekend is. 

Figuur 4.4.1: Klimmen van de kraan
 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.