4.5 Verankeren van torenkranen

Wanneer de kraan hoger moet worden opgesteld dan de vrijstaande hoogte die door de fabrikant wordt opgegeven, dan dient de kraan te worden verankerd. Hiervoor moet bij de fabrikant advies worden ingewonnen over de geschikte methoden en de optredende krachten bij in- en uitbedrijfssituatie. Berekeningen / tekeningen van bevestiging van de verankering aan het gebouw zijn benodigd en vereisen goedkeuring van de coördinerend constructeur.
De toren wordt door een ankerkader (of ankerframe) ingeklemd. Dit kader wordt met koppelstaven aan het gebouw bevestigd. Hiervoor dient een voorziening te worden gemaakt. De verantwoording en uitvoering van deze voorziening op of aan het gebouw ligt bij de gebruiker. Het is daarom van belang dat in de voorbereidingsfase rekening wordt gehouden met deze extra krachten en bij het ontwerp rekening wordt gehouden met een goede en veilige bereikbaarheid.

Aanbevelingen van de fabrikant moeten worden gevolgd voor de positie van het ankerframe en de afspanmaterialen. De torenconfiguratie, hoogtes van de verankeringen en eventuele benodigde verstijvingsmateriaal dienen te worden gecontroleerd. De verankering mag geen extra belasting op de toren veroorzaken; voor de montage dient daarom de kraan verticaal te zijn uitgericht. De toren moet stevig in het frame worden ingeklemd en het frame moet geborgd zijn tegen verschuiven.
Figuur 4.5.1 Verankerde torenkraan
Extra aandacht dient hierbij te zijn voor een scharnierende verbinding van de verankeringspoten aan het verankeringsraam om belastingen door hoekverdraaiing van de mast ter hoogte van de verankering, bij wisselend voor- / achterover neigen van de kraan, te kunnen voorkomen. 
Figuur 4.5.2 Voorbeeld verbinding aan de toren

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.