4.6.4 Veiligheid

De kraan moet na gebruik aan het eind van de werkdag spanningsvrij worden achtergelaten. Op die manier wordt voorkomen dat de kraan door onbevoegden kan worden bediend.

Ten behoeve van verlichte reclame en verwarming van elektrische componenten dient separaat van de hoofdvoeding een aparte voeding in stand gehouden te worden. Deze voeding moet afzonderlijk beveiligd zijn tegen overstroom en aanraking door middel van respectievelijk een automaat en een aardlekschakelaar.

Kranen aangedreven door een aggregaat

Wanneer gekozen wordt voor een eigen elektrische energiebron geldt een aantal aandachtspunten:

  • De beveiliging tegen lekstroom dient geregeld te zijn in de energiebron zelf. Over het algemeen kan dit worden gerealiseerd door koppeling van nul met de aardaansluiting.
  • De capaciteit van de energiebron kan bij kranen met frequentieregeling gelijk zijn aan het maximaal af te nemen vermogen.
  • De capaciteit van de energiebron bij alle andere systemen dient, als gevolg van de hoge aanloopstromen, ongeveer 25% boven het maximale vermogen gekozen te worden.
  • Milieutechnische aspecten dienen de nodige aandacht te krijgen. Hierbij kan worden gedacht aan brandstof-opslag, tankvoorzieningen, brandbeveiliging, opvang van gemorste brandstof, enz.

De monteur die de voeding van de torenkraan aansluit op de elektrische installatie moet daartoe aangewezen zijn door zijn werkgever en moet die aanwijzing geaccepteerd hebben. De aanwijzing moet door betreffende werkgever zijn gebaseerd op eisen zoals gesteld in NEN 3140. 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.