4.7.1 Inleiding

Bij meerdere torenkranen op een bouwwerk ontkomt men er vaak niet aan dat ze binnen elkaars draaibereik werken. Waar bij stationaire katkranen vooral de hijskabel/last aan de basis voor potentieel botsgevaar vormt, kunnen kranen ook met elkaars staalconstructie in botsing komen als één van beide kranen rijdend is uitgevoerd of als sprake is van topkranen (afhankelijk van onderlinge afstanden etc.).
Bovenstaande voorbeelden kunnen grote schade veroorzaken aan materieel of leiden tot het uit de kraan vallen van de last. Wanneer er meerdere kranen op een bouwwerk zijn, is afstemming noodzakelijk.

Afhankelijk van de complexiteit van de bouwplaats kan het (vanuit de RI&E) wenselijk zijn om dit risico met technische maatregelen weg te nemen. In sommige landen is het zelfs verplicht. 

Figuur 4.7.1 Meerdere kranen op de bouwplaats
 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.