4.7.2 Normen en regels

Het Arbobesluit art. 7.18a zegt over de bovengenoemde situaties: "Wanneer twee of meer hijs- of hefwerktuigen zodanig op een werkplek worden geïnstalleerd of gemonteerd dat hun werkgebieden elkaar overlappen, worden doeltreffende maatregelen genomen om botsingen tussen de lasten of delen van deze werktuigen te voorkomen".

De norm ISO 12480 gaat in op veilig gebruik van hijskranen. Deze norm kent een aantal bepalingen over de inzet van meerdere kranen op een bouwwerk. De belangrijkste regels zijn:

  • aanstellen van een kraancoördinator (hijsuitvoerder of hijsbegeleider);
  • vaststellen van een hijsplan;
  • verzorgen van een functioneel communicatiesysteem;
  • controle van de kranen en kraanopstellingen.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.