4.7.4 Kraancoördinatie op de bouwplaats

Stel op bouwwerken waar met meerdere hijskranen wordt gewerkt een kraancoördinator aan. Om goed te kunnen functioneren hoort hij rechtstreeks onder de hoofdaannemer te vallen.
Hij heeft de volgende (schriftelijk vastgelegde) taken en verantwoordelijkheden:

  • de dagelijkse leiding van de hijswerkzaamheden, waarbij zeker ook de bevoegdheid hoort om hijswerkzaamheden stil te leggen;
  • vaststellen en bewaken van het hijsplan met het uitvoeringsteam, de V&G-coördinator uitvoeringsfase, onderaannemers, machinisten en aanpikkelateurs/seingevers;
  • toezicht houden op het functioneren van het communicatiesysteem, zoals portofoonverkeer.

Om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren dient de kraancoördinator (hijsuitvoerder of hijsbegeleider) voldoende praktische kennis van en ervaring te hebben met hijswerkzaamheden. De uitvoering van de taak van deze functionaris staat of valt met de kwaliteit van de communicatie tussen de diverse werkgevers op de bouwplaats. In het V&G-plan moet een verwijzing worden opgenomen naar het hijsplan en het coördinatieoverleg.

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.