4.7.5 Hijsplan / planning

Op de hijsplanning worden de volgende zaken aangegeven:

  • kraaninzet;
  • draagkracht ondergrond;
  • bouwplaats-tekening met hierop de opstelplaatsen en draaicirkels van afzonderlijke kranen. Bij overlappende zones is het noodzakelijk om onderling afspraken te maken;
  • routing van de hijslasten indien van toepassing, inclusief bijbehorende BVZ;
  • locatie van te hijsen materiaal;
  • toe te passen hijsgereedschap(pen);
  • zo nodig tijdsindicatie van uit te voeren hijswerkzaamheden;
  • contactpersonen, met telefoonnummer, van betrokken partijen;
  • overzicht van gebruikte portofoonkanalen.

De hijsplanning hoort onderdeel te zijn van het totale logistieke plan op de bouwplaats. Hierin is ook de aan- en afvoer van materiaal en materieel op de bouwplaats geregeld.
 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.