4.7.6 Communicatie en procedures

Er moet goede communicatie zijn tussen de kraanmachinisten, de kraancoördinator en de aanpikkelateurs. Laat portofoonaanwijzingen voorafgaan door bijvoorbeeld de voornaam van de betreffende machinist. Stel vaste, opgeleide aanpikkelateurs aan voor een optimale communicatie met de machinist. Voor doelmatige onderlinge communicatie tussen de machinisten is het nodig om een aparte portofoonset ter beschikking te stellen. Deze wordt dan ingesteld op een "machinistenkanaal". Als er geen contact is tussen de kranen in elkaars nabijheid, dan moeten de werkzaamheden worden gestaakt.

De coördinator (hijsuitvoerder of hijsbegeleider) moet in staat zijn om het portofooncontact mee te luisteren. Maak duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden bij snel opkomende wind en bij onweer. 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.