5.2.0 Inleiding

 

Volgens Arbowet artikel 5 dient een RI&E te worden gemaakt van alle werkzaamheden (in dit geval hijsproject). In het Arbobesluit art 7.18 A lid 8 staat dat alle handelingen voor hijsen en heffen correct moeten worden gepland. Zie bijlage 10.3 - 5.2: Voorbeeld RI&E.

Indien er van de standaard-hijswerkzaamheden afgeweken gaat worden en bij gecompliceerde werkzaamheden dient er een hijsplan te worden opgesteld.
Te denken valt hierbij aan lasten met een afwijkend zwaartepunt, het werken met speciale evenaars, stekers en hijsen van een last met 2 of meerdere kranen

Figuur 52-1.
Figuur 5.2-1.
Figuur 52-2.
Figuur 5.2-2.
In het hijsplan dienen onderstaande items besproken te worden:
 1. Namen betrokken partijen en hun contactpersonen.
 2. Naam van de hijsuitvoerder.
 3. RI&E van het hijsproject.
 4. Wijze van toezicht (hijsuitvoerder regie project).
 5. Taken en verantwoordelijkheden van de hijsuitvoerder, kraanmachinisten, aanpikkelateurs.
 6. Omschrijving en tekening van de hijslast met daarop de hijspunten.
 7. Overzichtstekening van de opstelplaatsen.
 8. Datum en tijdstip van uitvoering.
 9. Eventuele beperkingen m.b.t. het weer.
 10. Gegevens van in te zetten hijskranen (capaciteit, eventueel in overleg met leverancier)
 11. Toe te passen (speciale) hijsgereedschappen.
 12. Opsomming van de uit te voeren kraanbewegingen.
 13. Communicatieprocedure (hijsuitvoerder met machinisten en machinisten onderling).
 14. Maatregelen met het oog op de publieke veiligheid.
 15. Afspraken terrein-/ weg-/ waterbeheerders.

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.