5.2.1 Taken en verantwoordelijkheden van betrokken personen bij de uitvoering van hijswerk en hijsplannen

Noot: Bij grote en complexe hijswerken zal een hijsuitvoerder zich specifiek met de organisatie en uitvoering van de hijsplannen bezig houden. Bij minder grote werken is dit de verantwoording van de reguliere uitvoerder met praktische ondersteuning van een hijsbegeleider.

Rollen (v = verantwoordelijk  / c = controlerend / u = uitvoerend)

Machinist
Hijswerk
(Hijs)
uitvoerder
Hijs-
begeleider
Aanpikkel-
ateur
Algemeen Hijskraan, Hijsmiddelen en Hijsgereedschap        
Keuring en certificaten hijskraan c v-c    
Certificaten Machinist v c c  
Certificaten hijsmiddelen en hijsgereedschap c-u v-u c-u  
Visuele inspectie hijskraan en dagelijks onderhoud v-u c    
Visuele inspectie en gebruik juiste hijsmiddelen en hijsgereedschap c-u v-u c-u c-u
Vaststellen en vastleggen voorgeschreven bedrijfshijsprotocollen c v-c-u c-u  
         
Voorbereiding op uitvoering        
Hijstabel conform opstelling /configuratie TK c-u v    
Opstelplek MTK binnen benodigde hijstabel en juiste stempeling v-u u-c u-c  
Functionele kraan veiligheid check v-u c c  
Toolbox hijswerkzaamheden en toepassen hijsprotocollen   v-u    
         
Uitvoering eenvoudig dagelijks logistiek hijswerk conform hijsprotocol        
Vaststellen voorgeschreven hijsprotocollen   v-u    
Alle betrokken zijn op de hoogte van geldende hijsprotocollen (toolbox) c-u v-c-u u u
Controleren opgave van gewicht en wijze van aanslaan v-c-u     c-u
Bepalen te gebruiken hijsgereedschap v-c-u     c-u
Aanslaan van de last incl. visuele inspectie hijsgereedschap c-u     v-c-u
Bepalen vrije vlucht van de last v-u     c-u
LMRA (laatste minuut risico analyse) v-c-u     v-c-u
Hijsen van de last v-u     c-u
Begeleiden van de last d.m.v. hand -en armseinen of portofoon v-c     c-u
Bediening stuurlijn (indien van toepassing ) v-c     c-u
Vrij en veilig maken van ontvangstplek voor de last c     v-c-u
Plaatsen van de last v-u     c-u
Hijsgereedschap losmaken van de last v-c     u
Gebruikt hijsgereedschap inspecteren op schade c     v-c-u
Hijsgereedschap gereedmaken voor hergebruik of op juiste wijze opbergen c     v-c-u
         
Uitvoering eenvoudig constructief werk        
Check uitvoering binnen V&G-plan   v-c-u c-u  
Vaststellen voorgeschreven hijsprotocollen c v-c-u c-u  
Alle betrokken zijn op de hoogte van geldende hijsprotocollen c-u v-c c-u u
Maken hijsplan c v-c c-u  
Toolbox m.b.t. hijsplan constructie –en montagewerk u v-c c-u u
Bepalen van gewicht, zwaartepunt en wijze van aanslaan c-u   v-c-u u
Bij afwijkingen aanpassen van hijsplan c-u   v-c-u u
Bepalen te gebruiken hijsgereedschap incl. visuele inspectie c   v-c-u u
Aanslaan van de last c-u   v-c-u u
Bepalen en controleren vrije vlucht van de last v-c-u   c-u  
LMRA (laatste minuut risico analyse) v-c-u   v-c-u  
Hijsen van de last v-u   c  
Begeleiden van de last d.m.v. hand -en armseinen of portofoon v-c   c-u  
Bediening stuurlijn (indien van toepassing ) c   v-c u
Vrij en veilig maken van ontvangstplek voor de last c   v-c u
Plaatsen van de last v-c-u   c u
Hijsgereedschap losmaken van de last c   v-c u
Gebruikt hijsgereedschap inspecteren op schade c   v-c-u c-u
Hijsgereedschap gereedmaken voor hergebruik of op juiste wijze opbergen c   v-c c-u
Revisie maken op hijsplan, vastleggen en communiceren c v-c u  
         
Uitvoering groot constructief werk en complexe hijswerken        
Ontwerpen hijsplan en bereken riggingplan hijsmiddelen en hijsgereedschap c v-c-u    
Check uitvoering binnen V&G-plan   v-c-u    
Vaststellen voorgeschreven en aanvullende hijsprotocollen c v-c-u    
Alle betrokken zijn op de hoogte van geldende uitvoeringsprotocollen c-u v-c c-u u
Controleren hijsplan en check op uitvoerbaarheid c v-c-u c-u  
Opstellen RI&E plan, specifiek voor deze hijswerkzaamheden c v-c-u c-u  
Toolbox m.b.t. hijsplan constructie –en montagewerk u v-c c-u u
Controle gewicht, zwaartepunt en aanslagpunten van/ aan de last c v-c-u c-u  
Bij afwijkingen aanpassen van hijsplan c v-c-u u  
Controle te gebruiken hijsgereedschap incl. visuele inspectie c v-c-u c-u u
Controle op aanslaan van de last c v-c-u c-u u
Bepalen en controleren vrije vlucht van de last v-c c-u c-u c-u
LMRA (laatste minuut risico analyse) v-c-u v-c-u v-c-u v-u
Last vrijgeven c v-c-u c c
Hijsen van de last v-c-u c c  
Begeleiden van de last d.m.v. hand -en armseinen of portofoon c v-c c-u u
Bediening stuurlijn (indien van toepassing ) c v-c c-u u
Vrij en veilig maken van ontvangstplek voor de last c v-c c-u u
Plaatsen van de last c-u v-c c-u u
Hijsgereedschap losmaken van de last c v-c c-u u
Gebruikt hijsgereedschap inspecteren op schade c v-c c-u u
Hijsgereedschap gereedmaken voor hergebruik of op juiste wijze opbergen c v c-u u
Revisie maken op hijsplan, vastleggen en communiceren c v-c-u u  

Figuur: 5.2.1 taken / verantwoordelijkhedenmatrix hijsen en hijsplannen
Klik op de rechterpijl om figuur 5.2.1 te downloaden!

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.