5.3 Hijsgereedschappen en hijsmiddelen

Hijsgereedschappen dienen onder toezicht van een deskundige gebruiker te worden gesteld, bijvoorbeeld de kraanmachinist.

Hijsgereedschappen moeten met regelmaat worden gecontroleerd, geïnspecteerd en gekeurd. De gereedschappen moeten voorzien zijn van voorgeschreven kenmerken en een geldige keurdatum. Ook moet het bewijs van een geldige keuring op de werkplek aangetoond kunnen worden.

Invloed van externe factoren
Indien hijs- en hefgereedschap tijdens gebruik, transport en/of opslag in aanraking komt met, respectievelijk blootgesteld aan, bijzondere omstandigheden (zoals corrosie, zouten, zuren, chemicaliën, hoge temperatuur, vervuiling, UV-straling, etc.), kan dit de capaciteit van het hijs- en hefgereedschap aantasten. Hiermee dient met inspectie- en keuringsintervallen rekening te worden gehouden. zie hiervoor hoofdstuk 9.4.

Voor een goed begrip staan hieronder de definities zoals ook TCVT (Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport) hanteert. Zie ook het TCVT certificatieschema W1-01.

 • Hijs- en hefmiddelen:
  Hijs- en hefmiddelen vormen een bijzondere groep arbeidsmiddelen bestaande uit hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen
   
 • Hijs- en hefgereedschappen:
  Niet vast met de machine verbonden onderdelen of inrichtingen die tussen de machine en de  last of op de last worden geplaatst om deze te kunnen opnemen.

Toelichting:
Hijs en hefgereedschappen zijn middelen waarmee een last aan een hijswerktuig wordt bevestigd om te kunnen hijsen en heffen zoals kettingwerk, haken, stroppen, lengen, hijsbanden, blokken, hijsjukken, tangen, klemmen, grijpers, bakken en kubels, hefmagneten, vacuümhefgereedschap, kelderwinches, vijzels en vergelijkbare middelen. Deze hijs- en hefgereedschappen bevinden zich tussen de last en het bevestigingspunt van de machine. Hijs- en hefgereedschappen vallen binnen het toepassingsgebied van de Machinerichtlijn en worden binnen dit kader gelijkgesteld met machines (dan wel een  verwisselbaar uitrustingsstuk).

Maatregelen tegen uitvallen van de last:

 • Gebruik alleen hijsgereedschap, waarbij de last tijdens de vlucht is geborgd, bijvoorbeeld een pallethaak met borging
 • Als het risico bestaat dat onderdelen van een last los kunnen raken en/of vallen, zijn extra maatregelen nodig. Toepassen van een hijscontainer of verpakking in folie of op andere wijze aangebrachte uitvalbeveiliging aan het hijsgereedschap, zijn mogelijke oplossingen.
 • Hijs niet aan emballagemateriaal zoals banden en/of binddraad, tenzij de fabrikant aantoont dat het hier speciaal voor ontworpen en uitgevoerd is.
   

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.