5.4.3 Gebruik portofoons

Portofoons zijn hulpmiddelen om te kunnen communiceren terwijl men elkaar niet kan zien. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het ‘blind” draaien met bouwkranen. Om met elkaar te kunnen communiceren, dient men wel goed met de portofoon te kunnen werken. Hieronder een aantal tips en gebruiksaanwijzingen.

 • Zorg vooraf dat je bekend bent met de werking van de portofoon.
 • Maak duidelijk wie je bent en voor wie de aanwijzingen bedoeld zijn.
 • Houd de zendknop ingedrukt en herhaal de aanwijzingen.
 • Geef bijvoorbeeld de afstanden door aan de machinist.
 • Houd de portofoon op een zodanige wijze van je mond dat je goed verstaanbaar bent en houd rekening met omgevingsgeluiden.
 • Houd Rechts en Links goed uit elkaar, afhankelijk van je positie ten opzichte van de kraan.
 • Het is verstandig om een uitgiftelijst bij te houden zodat het duidelijk is wie er allemaal
 • in het bezit zijn van een portofoon.
 • Bij meerdere torenkranen dienen er extra portofoons in de cabines te zijn voor de communicatie tussen de machinisten onderling (horizontale communicatie). Voor deze horizontale communicatie moet een apart kanaal worden gebruikt.
 • Voetpedalen voor de bediening van de portofoons in de cabine zijn noodzakelijk om zo de handen vrij te hebben voor de bediening van de kraan.
 • Zorg voor kwalitatieve goede portofoons om de gebruikszekerheid te garanderen.
 • Gezien het feit dat er standaard 3 frequenties in de portofoons beschikbaar zijn met verschillende toonsloten is het in druk bebouwde gebieden soms moeilijk om een kanaal te selecteren zonder storingen van omliggende gebruikers. Een mogelijkheid is om een speciale frequentie aan te vragen voor een bouwwerk, voor informatie hierover kan contact worden opgenomen met de leverancier van de portofoon.
   

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.