5.5 Overige aandachtpunten

  • Anti-botssystemen anders dan in geval van meerdere kranen- zie ook hoofdstuk 4.8
  • Afstandsbediening zie ook ‘bijlage 10.3 – 5.5: Werkinstructie VVT 44’ en hoofdstuk 7.1.2, waarbij rekening gehouden moet worden met mogelijke verstoring van signalen indien meerdere zenders (machines) in elkaars nabijheid staan.
  • Werkverlichting en reclame-lichtbakken en borden op de kraan

Alle extra hulpmiddelen die in de kraan worden gemonteerd, kunnen consequenties hebben op de belastingen (o.a. door windbelasting) die de kraan uitoefent op de fundatie (en eve ntuele verankering) en op het gedrag van de kraan zelf. Vooraf overleg met de leverancier is nodig.

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.