5.6 Kranen in combinatie met andere machines op de bouwplaats

Bij gelijktijdig aanwezig zijn van meerdere soorten machines op een bouwwerk, ontkomt men er vaak niet aan dat ze binnen elkaars veiligheids-en draaibereik werken. Wanneer meerdere machines op een bouwwerk zijn, is afstemming dus noodzakelijk. Afhankelijk van de complexiteit van de bouwplaats kan het (vanuit de RI&E) wenselijk zijn om dit risico met technische maatregelen weg te nemen. Afstemming van dagelijkse werkzaamheden is een onderdeel hiervan. De bedienaars en machinisten van betreffende machines zijn te allen tijde verantwoordelijk voor een eigen veilige werkplek en houden in hun LMRA rekening met machines in hun omgeving. (zie ook hoofdstuk 4.7)

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.