5.9 Wijzigingen in de omgeving van de kraan

Tijdens de inzettijd van de kraan moeten veranderingen die van invloed kunnen zijn op de kraan worden gemeld aan de projectverantwoordelijke. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan via een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) door de machinist. Indien nodig zullen aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

Enkele aandachtspunten zijn:

  • Graafwerkzaamheden nabij de kraan(baan)
  • Aarding nog aanwezig
  • Wijziging belendende percelen
  • Andere kraan (mobiel), hei-installatie, betonpomp met giek
  • Grondwater(stand) en water in het algemeen

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.