6.1.1 Machinist hijswerk (kraanmachinist)

Wet en regelgeving

Voor het bedienen van een hijskraan op een bouwplaats, met een bedrijfslastmoment van
10 tonmeter of meer, moet volgens de Arbeidsomstandighedenregeling art. 7.6 de machinist in het bezit zijn van een TCVT-certificaat van vakbekwaamheid. 

Dit certificaat moet geldig zijn voor de categorie Torenkranen waarmee hij de hijswerkzaamheden wil uitvoeren. TCVT-schema’s worden beheerd door Stichting TCVT (Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport).

Aanvullend is aanbevolen het diploma van de kwalificatie ‘machinist hijswerk’, dat minimaal de competenties afdekt die horen bij de inhoud van één van de volgende drie TCVT-schema's: Machinist Mobiele Kraan, Machinist Mobiele Torenkraan en Machinist Torenkraan.

Taken, verantwoordelijkheden en benodigde competenties

De machinist hijswerk draagt een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van het materieel, de te hijsen lasten, zijn omgeving, de opdrachtgevers, collega’s, derden en zichzelf. Hij dient deze verantwoordelijkheid te herkennen, erkennen en ernaar te handelen en daarbij de nodige zorg te betrachten voor de lasten, materieel, milieu, veiligheid en economisch werkens. De machinist hijswerk werkt zelfstandig. Hij is verantwoordelijk voor het geleverde hijswerk. Hij legt verantwoording af aan zijn leidinggevende. De machinist hijswerk werkt conform werkinstructies waarbinnen hij zelfstandig opereert en wordt aangestuurd door zijn leidinggevende.

Zie ook:
- www.tcvt.nl
- Arbobesluit (hoofdstuk 7 Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden, artikel 7.32)
- 5.2.1 taken / verantwoordelijkhedenmatrix hijsen en hijsplannen

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.