6.1.2 Aanpikkelateur

Wet en regelgeving

De verplichtingen die de Arbowet stelt aan medewerkers die lasten aanslaan en verplaatsen en dus gebruikmaken van hijsmiddelen en hijsgereedschap is dat de werkgever er voor moet zorgen dat de betreffende werknemer geïnstrueerd is om werkzaamheden veilig uit te voeren.
Dat geldt niet alleen voor de medewerkers die de middelen dagelijks gebruiken, maar ook voor medewerkers die incidenteel van deze middelen gebruik maken.

Taken, verantwoordelijkheden en benodigde competenties

Om er zeker van te zijn dat de kennis en kunde van de betrokkenen met betrekking tot veilig handelen, toepassing van technische middelen en kennis van de relevante wettelijke bepalingen etc. op voldoende niveau is en blijft, is gekozen voor een opleiding- en examentraject dat leidt tot het Persoons-Vakbekwaamheidscertificaat “Bouwlasten Veilig Aanslaan”. (BLVA)

Dit kwalificatieschema is ontwikkeld op verzoek van partijen in de bouw en bedoeld voor de beroepsbeoefenaar die op de bouwplaats bouw-specifieke lasten aanslaat. Daarbij gaat het onder meer om:

  • Veilig en correct aanslaan en het begeleiden van lasten bij het lossen van materiaal op de bouwplaats zoals stapelbakken, pallets, rekken etc.
  • Veilig en correct aanslaan en het begeleiden van wapeningsstaal, wapeningsnetten en of geprefabriceerd wapeningsstaal, blokkenklemmen, bekistingsystemen, steigermateriaal, kanaalplaat- of breedplaatvloeren, bij het kantelen en plaatsen van prefab gevel- of wandelementen en positioneren en plaatsen van een prefab-trap
  • Veilig en correct aanslaan en het begeleiden en laden op een voertuig van (het laatste) bouwplaatsmateriaal
  • Inzicht kunnen tonen en voorbereidingen op de bouwplaats treffen voorafgaande aan hijswerkzaamheden
  • Hijsgereedschappen kunnen herkennen, de functie en de manier van gebruik omschrijven. (dagelijkse controle, afkeurmaatstaven, werklastfactoren).
  • Kunnen omschrijven hoe op een veilige manier hijswerkzaamheden op de bouwplaats uitgevoerd dienen te worden (taak/risico, man-riding)
  • Kennis bezitten om de massa van de te verplaatsen last te kunnen bepalen en om op de juiste wijze lasten op de bouwplaats te kunnen aanslaan
  • Op juiste wijze communiceren door middel van hand- en armseinen of portofoon
  • Kennis hebben van de relevante wet- en regelgeving
  • Veilig en milieuverantwoord kunnen werken

Zie ook:
- Arbo-informatieblad AI 17 hijs- en hefgereedschap en veilig hijsen
- Kwalificatieschema en Examenreglement “Bouwlasten Veilig Aanslaan”
- 5.2.1 taken / verantwoordelijkhedenmatrix hijsen en hijsplannen
 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.