6.1.3 Hijsbegeleider

Wet en regelgeving

Bij uitvoering van gecompliceerde hijsplannen is de inzet van een hijsbegeleider gewenst.
Hiervoor is binnen TCVT het vrijwillige schema W4-08 ontwikkeld.
De verplichtingen die de Arbowet stelt zijn gelijk aan die gesteld zijn aan medewerkers die betrokken zijn bij lasten aanslaan en verplaatsen zoals in 6.1.2 omschreven

Taken, verantwoordelijkheden en benodigde competenties

De hijsbegeleider draagt bij het uitvoeren van hijsplannen een verantwoordelijkheid ten opzichte van het veilig uitvoeren. Hij dient deze verantwoordelijkheid te herkennen, erkennen en ernaar te handelen en daarbij de nodige zorg te betrachten voor de lasten, materieel, milieu, veiligheid en economisch werken.

De hijsbegeleider is met de machinist verantwoordelijk voor het geleverde hijswerk. Daarbij gaat het onder meer om:

  • Beoordelen van een eenvoudig hijsplan.
  • Beoordelen riggingplan hijsmiddelen en hijsgereedschap
  • Inzet en toepassingen bij verschillende soorten kranen en kenmerken en hiervan.
  • Kennis en toepassing van hijstabellen
  • Wettelijke verplichtingen m.b.t. het gebruik van kranen, hijsmiddelen en hijsgereedschappen
  • Te treffen maatregelen op de werkplek voorafgaand aan het werken met kranen.
  • Aansturing en controle op aanpikkelateurs

Zie ook:
- www.tcvt.nl
- 5.2.1 taken / verantwoordelijkhedenmatrix hijsen en hijsplannen
 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.