6.1.4 Hijsuitvoerder

Wet en regelgeving

Bij uitvoering van een groot constructief werk, complexe hijswerken met meerdere hijsplannen en wanneer meerdere kranen tegelijk aan dezelfde last hijsen, is de inzet van een verantwoordelijk hijsuitvoerder gewenst. De verplichtingen die de Arbowet stelt zijn gelijk aan die gesteld zijn aan medewerkers die betrokken zijn het aanslaan en verplaatsen van lasten zoals in paragraaf 6.1.2 omschreven.

Taken, verantwoordelijkheden en benodigde competenties

De hijsuitvoerder is verantwoordelijk voor de hijsplannen en de veilige uitvoering daarvan Hij dient deze verantwoordelijkheid te herkennen, erkennen en ernaar te handelen. Daarbij gaat het onder meer om:

 • Ontwerpen en beoordelen hijs- en riggingplannen
 • Check uitvoering binnen V&G-plan
 • Vaststellen voorgeschreven en aanvullende hijsprotocollen
 • Alle betrokken zijn op de hoogte van geldende uitvoeringsprotocollen
 • Controleren hijsplan en check op uitvoerbaarheid
 • Opstellen RI&E-plan, specifiek voor deze hijswerkzaamheden
 • Toolbox m.b.t. hijsplan, constructie- en montagewerk
 • Controle gewicht, zwaartepunt en aanslagpunten van/aan de last
 • Bij afwijkingen aanpassen van hijsplan
 • Controle te gebruiken hijsgereedschap incl. visuele inspectie
 • Controle op aanslaan van de last
 • Bepalen en controleren vrije vlucht van de last
 • LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse)
 • Inzet en toepassingen bij verschillende soorten kranen en kenmerken en hiervan.
 • Kennis en toepassing van hijstabellen
 • Wettelijke verplichtingen m.b.t. het gebruik van kranen, hijsmiddelen en hijsgereedschappen.
 • Te treffen maatregelen op de werkplek voorafgaand aan het werken met kranen.
 • Aansturing en controle op hijsbegeleiders en aanpikkelateurs

Zie ook paragraaf 5.2.1 taken / verantwoordelijkhedenmatrix hijsen en hijsplannen
 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.