6.2.1 Kraanopbouwer / monteur montage bedrijf

Wet en regelgeving

De verplichtingen die de Arbowet stelt is conform aan die voor medewerkers die lasten aanslaan en verplaatsen zoals in 6.1.2 omschreven. Bij het opbouwen dient diegene die de kraan bedient te voldoen aan de verplichtingen van de Arbowet art. 7.6 zoals in par. 6.1.1 omschreven. Verder verdient het aanbeveling dat minimaal één persoon een aanwijzing Vakbekwaam persoon(VP) voor laagspanningswerkzaamheden NEN-EN 50110 / NEN3140 heeft. Tijdens de montage dienen er vaak ook elektrotechnische handelingen uitgevoerd te worden, zoals het vast aansluiten van bekabelingen. Sommige elektrotechnische handelingen mogen uitgevoerd worden door personen die aangewezen zijn als Voldoende onderricht persoon(VOP). 

Taken, verantwoordelijkheden en benodigde competenties

  • Kennis hebben van de-/montagevoorschriften van het merk/type torenkraan.
  • Kennis en ervaring hebben met betrekking tot ‘werken op hoogte’ inclusief gebruik van daartoe vereiste veiligheidsvoorzieningen / PBM ’s.
     

PRAKTISCHE INFORMATIE

DISCLAIMER

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen. Meer ...

AUTEURSRECHTEN

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen etc. Meer ....

VRAGEN / OPMERKINGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie over de Richtlijn Torenkranen? Neem dan contact op met Bouwend Nederland / Zoetermeer.